Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach z siedzibą w 72-300 Gryfice ul. Polna 1 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryficach możliwy jest pod adresem email: iod@it-serwis.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconego badania psychologiczno-pedagogicznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c, lub Art.9 ust. 2 lit. a, b, -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną: instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne organy administracji rządowej - policja i sądy.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazu Akt.

6) posiada Pani/Pan prawodo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 


 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach z siedzibą w 72-300 Gryfice ul. Polna 1 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryficach możliwy jest pod adresem email: iod@it-serwis.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconego badania psychologiczno-pedagogicznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c, lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe oraz niewrażliwe

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z instytucji publicznych wspierających i współorganizujących pomoc społeczną: instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne, organy administracji rządowej - policja i sądy.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną: instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne organy administracji rządowej - policja i sądy.

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazy Akt.

8) posiada Pani/Pan prawodo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.


Zgodnie z art. 10 ust 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia, informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach z siedzibą w 72-300 Gryfice ul. Polna 1 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryficach jest Pan Maciej Dembiński. Kontrakt jest możliwy pod adresem email: iod@it-serwis.com.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconego badania psychologiczno-pedagogicznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c, lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe oraz niewrażliwe

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z instytucji publicznych wspierających i współorganizujących pomoc społeczną: instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne, organy administracji rządowej - policja i sądy.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną: instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne organy administracji rządowej - policja i sądy.

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazy Akt.

8) posiada Pani/Pan prawodo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Wytworzył:
Maciej Dembiński
Udostępnił:
d s
(2018-06-13 19:31:13)
Ostatnio zmodyfikował:
d s
(2023-04-05 12:20:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki