Zespól ds.profilaktyki trudności dydaktyczno-wychowawczych dzieci od IV do VI

Zespół ds. profilaktyki trudności dydaktyczno-wychowawczych

dzieci klas IV - VI szkoły podstawowej

                                                                                                                                            psycholog  -   Renata Bodnar

                                                                                                                                            pedagog -    Ewelina Wodnicka

                                                                                                                                             psycholog-Zuzanna Rzepecka