Pracownicy administracji i obsługi

 

Pracownicy  administracji i obsługi

Danuta Janicka   - st. specjalista    ds. kadr i administracji  

 telefon 9138424-41      adres e-mail:  pppsekretariatgryfice@op.pl

 Marciniak  Małgorzata  - st. specjalista

telefon  9138424-41       adres  e-mail: poradniagryfice@tlen.pl

Beata  Wojciechowska- sprzątaczka

Stanisław Kłujsza- konserwator